จดทะเบียนบริษัทง่ายๆ เพียงแค่ 3 ขั้นตอน !!


ติดต่อเรา
02-962-1029, 063-669-6991
E-Mail: thaicnr@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม

พร้อมทั้งเตรียมหลักฐาน
ตามรายการที่ทางเราแจ้งกลับ


รอรับเอกสาร

รอรับเอกสารจดทะเบียนบริษัท
ยินดีด้วยค่ะ
ท่านเริ่มเป็นเจ้าของกิจการแล้ว !!

งานจดทะเบียนอื่นๆที่ให้บริการได้แก่


  • เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น
  • เปลี่ยนแปลงกรรมการ
  • เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  • เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริษัท
  • เปลี่ยนแปลงชื่อ//ที่อยู่ของกิจการ
  • การจดทะเบียนอื่นๆ
  • งานด้านกฎหมาย

เรายินดีให้คำปรึกษากับท่านทุกเรื่อง จากประสบการณ์ตรงของผู้เริ่มต้นธุรกิจมาเมื่อเกือบ 
15 ปีก่อน เพื่อให้การเริ่มต้นทำธุรกิจของท่านเป็นไปอย่างราบรื่น...