จดจัดตั้งบริษัทง่ายๆ เพียงแค่ 3 ขั้นตอน !!


ติดต่อเรา
0-2962-1029, 096-883-2658, 063-669-6991
E-Mail: thaicnr@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม

พร้อมทั้งเตรียมหลักฐาน
ตามรายการที่ทางเราแจ้งกลับ


รอรับเอกสาร

รอรับเอกสารจดจัดตั้งบริษัท
ยินดีด้วยค่ะ
ท่านเริ่มเป็นเจ้าของกิจการแล้ว !!

งานจัดตั้งบริษัท เปลี่ยนแปลงแก้ไข และงานด้านกฎหมายอื่นๆที่ให้บริการได้แก่ จัดตั้งบริษัทฟรี


 • เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น
 • เปลี่ยนแปลงกรรมการ
 • เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริษัท
 • เปลี่ยนแปลงชื่อ//ที่อยู่ของกิจการ
 • ขึ้นทะเบียนนายจ้างประกันสังคม
 • การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ
 • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
 • คดีแพ่ง
 • คดีอาญา
 • คดีครอบครัวและมรดก
 • คดีแรงงาน
 • คดีที่ดิน
 • ร่างสัญญา และงานบริการด้านกฎหมายอื่นๆ
 • VISA NON-B & WORKPERMIT


เรายินดีให้คำปรึกษากับท่านทุกเรื่อง จากประสบการณ์ตรงของผู้เริ่มต้นธุรกิจมาเมื่อเกือบ 
15 ปีก่อน เพื่อให้การเริ่มต้นทำธุรกิจของท่านเป็นไปอย่างราบรื่น...